CZ_GRAVITAČNÍ DEFICIT

CZ_GRAVITAČNÍ DEFICIT

CZ_GRAVITAČNÍ DEFICIT 20210203

V uzavřených zakřivených prostorech pozorujeme vzdálenější objekty od sebe více vzdálené, než ve skutečnosti jsou. Jejich vzájemné přitahování gravitací je potom ve skutečnosti silnější, než nám z pozorování vychází. Musí se nám to potom jevit, jako by tam nějaká další gravitace chyběla. Já nazývám ten jev GRAVITAČNÍ DEFICIT.