CZ_INFORMACE

CZ_INFORMACE

CZ_INFORMACE 20210310

Podle současných znalostí fyziky uvažujeme šíření světla, a elektromagnetického záření obecně, jako univerzální neměnnou rychlostí označovanou písmenem „c“ o přibližné velikosti ≈ 2,99792456·10⁸ m/s. Jelikož je tato rychlost uvažována i pro šíření gravitačních rozruchů, změn rozložení energie v prostoru a podobně, zavedl jsem si pro jednoduchost obecnější pojem šíření INFORMACE, protože je to pro nás právě jenom ta informace o tom, co se šíří.