CZ_rugball

CZ_rugball

CZ_rugball 20210824

rugball (termín vznikl zkrácením anglických slov „rugby“ a „ball“) je geometrický útvar, který svým tvarem připomíná špičatý míč rugby s konstantním zakřivením. Útvar vznikne otáčením kružnice kolem sečny, tedy kolem tětivy, vedené kružnicí. Takový útvar se ukazuje praktický pro zviditelnění třírozměrného (3D) šíření světla Vesmírem, modelujeme-li prostor Vesmíru jako uzavřený prostor s konstantní křivostí. Bude-li totiž pozorovaný zdroj záření v jedné špičce tohoto útvaru a pozorovatel v druhé špičce, bude se světlo ze zdroje šířit k pozorovateli právě po povrchu takového útvaru. Jinými slovy NÁHRADNÍ KRUŽNICE, které nám přímý směr v prostorech s konstantní křivostí nahrazují, leží na povrchu útvaru „rugball“ tak, že spojují obě špičky útvaru.