CZ_TADY

CZ_TADY

CZ_TADY 20210822

TADY označuje celý náš prostor, ve kterém společně žijeme, který kolem nás pozorujeme, tedy celý náš Vesmír. Je to prostor, který je v každém svém bodě v těsném spojení s prostorem, který již leží mimo náš prostor, a který označujeme jako TAM.