CZ_VĚDOMÉ MYŠLENÍ

CZ_VĚDOMÉ MYŠLENÍ

CZ_VĚDOMÉ MYŠLENÍ 20160329

VĚDOMÉ MYŠLENÍ je jen část oddělená z našeho celého myšlení, aby se odlišila od části, nazývané jako mimo-vědomé myšlení, tj. od takového myšlení, které si neuvědomujeme a jakoby pracovalo mimo naše vědomí, které se dříve nazývalo podvědomí. K přejmenování na mimo-vědomí došlo později, zřejmě aby se zabránilo sugesci, že podvědomí je něco podřízeného, něco menšího, něco méně důležitého než naše vědomí.

Vědomí je vlastně to, s čím se sami ztotožňujeme. Myslíme si často, že co jsme my, je jenom to vědomí, a přehlížíme, že to bylo právě to naše podvědomí, co hlavně určuje naše rozhodování a chování. Sám Sigmund Freud na to již přeneseně poukazoval, jako že naše vědomí je pouze jenom malý ostrov, který nám velký oceán našeho podvědomí ještě toleruje.