CZ_VLASTNÍ ZÁJEM

CZ_VLASTNÍ ZÁJEM

CZ_VLASTNÍ ZÁJEM 20180312


Pozorujeme-li život v přírodě, dojdeme snadno k přesvědčení, že každý jedinec, každá rostlina nebo živočich, existuje a vyvíjí se tak, aby to bylo v souladu s jeho VLASTNÍM ZÁJMEM. VLASTNÍ ZÁJEM je tedy důležitá obecná charakteristická vlastnost živé přírody. Tato charakteristická vlastnost ovšem nevylučuje nějaký zájem skupinový, jako třeba je výměna služeb, spolupráce nebo i pomoc druhému, bude-li skupinový zájem v souladu s VLASTNÍM ZÁJMEM jedince.

VLASTNÍ ZÁJEM je tedy genetická vlastnost pěstovaná dlouhodobým vývojem, a proto by se neměla zanedbávat při posuzování jakékoli lidské činnosti. Je to jakási univerzální páka vývoje živé přírody, která se ale i zároveň stává jejím omezením. Pro člověka jsem proto byl nucen toto zjištění upřesnit. My se přece neřídíme VLASTNÍM ZÁJMEM, ale tím, co si myslíme, že je náš VLASTNÍ ZÁJEM. A to, bohužel, není to samé.