CZ_VÝJIMEČNÝ

CZ_VÝJIMEČNÝ

CZ_VÝJIMEČNÝ 20151123

Tento termín jsem vybral, abych upozornil na jeden důležitý rozdíl, a sice mezi obsahem slov VÝJIMEČNÝ a UNIKÁTNÍ. Špatné pochopení tohoto rozdílu totiž považuji za veliké nebezpečí, možná i jedno z největších ohrožení našeho osobního vývoje.

Pozorováním přírody a Vesmíru kolem nás se stává tento rozdíl ve fyzice snadno viditelný. Jakákoliv kombinace elementů se může stát UNIKÁTNÍ tím, že se bude odlišovat od ostatních, ale žádná se nemůže stát VÝJIMEČNÁ, protože podléhá stále jedněm a těm stejným přírodním zákonům.

Význam tohoto rozdílu v psychologii a filozofii je ale hůře viditelný. Mnozí si potom neuvědomujeme, že jsme jenom UNIKÁTNÍ a nikdo není VÝJIMEČNÝ. A ti, kteří si o sobě myslí, nebo si mysleli, že jsou VÝJIMEČNÍ, a nezabránili, aby se jim pocit VÝJIMEČNOSTI mohl usadit do jejich VNITŘNÍHO PŘESVĚDČENÍ, se vlastně stávají tragickými osobami našich dějin. Otrokář se cítil VÝJIMEČNÝ nad otrokem, …