Úvod


<20210417

Vážený návštěvníku. Dostal jsi se na stránku, kde průběžně sepisuji sestřihy mých životních poznámek ve formě cest, abych v nich sám nezabloudil. Zvu tě na společné procházky po nich, ukázat ti, kudy jsem šel, co jsem hledal a proč, co jsem na nich našel, a kam až mě zavedly.

Zároveň tě vybízím, nekopíruj nikdy cesty. Jdi svou vlastní cestou. Že pesimista je poučený optimista, to je možná pravda, ale jenom polovina pravdy. Neboť optimista je zmoudřelý pesimista. A poučovat nás mohu druzí, ale zmoudřet musíme každý sám.

Z mé zkušenosti jsem získal dojem, že naše civilizace bloudí, často jenom přešlapuje na místě. Bude nutné hledat odpovědi na otázky „Kde jsme?", „Kdo jsme?" a „Jak na tom jsme?", abychom mohli přestat bloudit a začít hledat směr.

A proč hledat právě teď? Nezapomeň, co nám dalajlama říká: „V roce jsou pouze dva dny, kdy nemůžeme dělat vůbec nic. Jeden se jmenuje včera a druhý zítra."

(Upozornění: Časové označení závorek mi udává, kdy buď poznámka byla stvořena, nebo přeformulována. Abych si udržel pořádek verzí, změnou textu nebo obrázku změním i datum verze minimálně o den. Slova celá zapsaná velkými písmeny jsou slova ze slovníků, které ale používám ve specifickém významu, a který právě upřesňuji svými spisy. Originál spisů je v češtině, moji mateřštině. Dojde-li k nesrovnalostem mezi překlady, verze v originálu má přednost.

Přeji ti hezké cestování a hlavně, abys nezabloudil. Děkuji za pozornost

.

Filosofie

Filosofie je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje. Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života.

Fyzika

Fyzika je exaktní vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla, záření, tepla, zvuku atd.

Psychologie

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat.

Matematika

Matematika je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním vztahů mezi nimi.

Abstrakt Nahlížení do Vesmíru 2 2NdV.2A_CZ.


Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Tenerife – Miraverde, 16. 10. 2021 Uvažujeme hypotetický model časoprostoru s prostorově konstantní křivostí, který se rozšiřuje v každém bodě prostoru stejně, neboť v něm neexistuje žádné VÝJIMEČNÉ místo, kde by cokoli mohlo probíhat odlišně. […]

Shrnutí Nahlížení do Vesmíru 2 2NdV.2S_CZ.


Verze Tenerife – Miraverde, 22. 6. 2021 V Nahlížení do Vesmíru jsou ve čtyřech částech, ve čtyřech etapách, rozpracovány důsledky, kdyby se použil model zakřiveného prostoru s konstantní křivostí k reprezentování prostoru Vesmíru jako celku. V první části jsou vysvětleny důsledky na šíření světla a pozorování v takovém prostoru. V druhé části jsou rozpracovány důsledky […]

Nahlížení do Vesmíru.2 {2NdV.2_CZ}


{2NdV.2_CZ} Nahlížení do Vesmíru. 2 Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Tenerife – Miraverde, 22. 11. 2021 Tato verze je druhým dílem série článků, který vznikl vyjmutím z původní nulté verze „02NdV1_CZ Nahlížení do Vesmíru, Díl 1“ na samostatnou část. Snahou […]

Otevřený dopis odborníkům v kosmologii{2odok_CZ. 20221031} [2odok_.20221031]


{2odok_CZ. 20221031} [EN: 2odok_EN.20221031] Otevřený dopis odborníkům v kosmologii Vážený odborníku v kosmologii. Obracím se na vás s prosbou o pomoc v ověření nebo vyloučení jednoho z důsledků Einsteinovy představy konečného prostoru Vesmíru uzavřeného do sebe, modelovaného do jeho nejjednodušší reprezentace. Moje analýza tohoto modelu mě zavedla až k formulování 7 důsledků, jehož jeden vám […]

Nahlížení do Vesmíru.1 {2NdV.1_CZ}


{2NdV.1_CZ} Nahlížení do Vesmíru. 1 Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Tenerife – Miraverde, 10. 9. 2021 Tato verze je prvním dílem série článků, který vznikl rozdělením na části původní nulté verze „02NdV1_CZ Nahlížení do Vesmíru, Díl 1“. Došlo k tomu […]

{2NdV.1S_CZ} Shrnutí Nahlížení do Vesmíru.1


Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Tenerife – Miraverde, 10. 6. 2021 V Nahlížení do Vesmíru jsou ve čtyřech částech, ve čtyřech etapách, rozpracovány důsledky použití modelu zakřiveného prostoru s konstantní křivostí k modelování prostoru Vesmíru jako celku. V první části jsou vysvětleny důsledky na […]

{2NdV.1A_CZ} Abstrakt Nahlížení do Vesmíru.1


Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Holandsko – Alkmaar, 26. 7. 2021 Uvažujeme zde časoprostor schematicky zakreslený na obrázku Zakřivený versus nezakřivený časoprostor [0ZvNCP_CZ], který se v každém bodě jeví pozorovateli „P“ jakoby časová informace (t) přicházela k němu ze všech stran, tedy […]