adelaihnacakovaČlánky autora:  Adéla Ihnačáková
Abstrakt Nahlížení do Vesmíru 2 2NdV.2A_CZ.


Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Tenerife – Miraverde, 16. 10. 2021 Uvažujeme hypotetický model časoprostoru s prostorově konstantní křivostí, který se rozšiřuje v každém bodě prostoru stejně, neboť v něm neexistuje žádné VÝJIMEČNÉ místo, kde by cokoli mohlo probíhat odlišně. […]

Shrnutí Nahlížení do Vesmíru 2 2NdV.2S_CZ.


Verze Tenerife – Miraverde, 22. 6. 2021 V Nahlížení do Vesmíru jsou ve čtyřech částech, ve čtyřech etapách, rozpracovány důsledky, kdyby se použil model zakřiveného prostoru s konstantní křivostí k reprezentování prostoru Vesmíru jako celku. V první části jsou vysvětleny důsledky na šíření světla a pozorování v takovém prostoru. V druhé části jsou rozpracovány důsledky […]

Nahlížení do Vesmíru.2 {2NdV.2_CZ}


{2NdV.2_CZ} Nahlížení do Vesmíru. 2 Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek. Verze Tenerife – Miraverde, 22. 11. 2021 Tato verze je druhým dílem série článků, který vznikl vyjmutím z původní nulté verze „02NdV1_CZ Nahlížení do Vesmíru, Díl 1“ na samostatnou část. Snahou […]

Otevřený dopis odborníkům v kosmologii{2odok_CZ. 20221031} [2odok_.20221031]


{2odok_CZ. 20221031} [EN: 2odok_EN.20221031] Otevřený dopis odborníkům v kosmologii Vážený odborníku v kosmologii. Obracím se na vás s prosbou o pomoc v ověření nebo vyloučení jednoho z důsledků Einsteinovy představy konečného prostoru Vesmíru uzavřeného do sebe, modelovaného do jeho nejjednodušší reprezentace. Moje analýza tohoto modelu mě zavedla až k formulování 7 důsledků, jehož jeden vám […]