CZ_ ZMĚNA

CZ_ ZMĚNA

CZ_ZMĚNA 20160818

ZMĚNA je produkt něčeho co se mění. Čas jsme si vymysleli, abychom pochopili ZMĚNY, které pozorujeme. ZMĚNA je tedy přítomný moment, ve kterém žijeme. Vše před tou ZMĚNOU je minulost, která už neexistuje. A vše po té ZMĚNĚ bude budoucnost, která ještě neexistuje.


Čas existuje jenom jako naše PŘEDSTAVA, naše iluze, a můžeme ho proto vnímat a měřit jenom nepřímo přes pozorovatelné ZMĚNY. Jak? Srovnáváním s domluvenými referenčními ZMĚNAMI. Ty mohou být třeba doba jednoho obletu Země kolem Slunce [jeden rok], jedno otočení Země kolem své osy [jeden den], nebo mohou být vázány na rychlejší ZMĚNY, třeba v poloze kyvadla nebo ZMĚNY vzniklé kmitáním krystalů.


Realizací naší PŘEDSTAVY času jsou ZMĚNY, které pozorujeme. Jinak řečeno, přestanou-li existovat ZMĚNY, přestane i plynout čas. Takže aspoň za sebe mohu závěrem prohlásit: „Čas ani hodiny nejsou mými pány. ZMĚNY jsou mými pány“.