CZ_PŘEDSTAVA

CZ_PŘEDSTAVA

CZ_PŘEDSTAVA 20180312

PŘEDSTAVA je obecný pojem pro všechny výplody našeho myšlení, tedy ne jenom našeho VĚDOMÉHO MYŠLENÍ, ale i našeho mimo-vědomého myšlení. PŘEDSTAVY můžeme považovat za modely, které si vytváříme, abychom se vyznali v důsledcích našich pozorování, našich zkušeností a prožitků obecně.

Základní vlastností PŘEDSTAVY je, že nemůže nikdy být absolutně pravdivá. Přestala by tím totiž být PŘEDSTAVOU, ale stala by se tím, co představuje, a to není možné, tak jako model se nemůže nikdy stát tím, co modeluje.