CZ_BUBLINA POZOROVÁNÍ

CZ_BUBLINA POZOROVÁNÍ

CZ_BUBLINA POZOROVÁNÍ 20151218

BUBLINA POZOROVÁNÍ je smyšlená bublina, která nás obklopuje a na kterou naše pozorování všech objektů jakoby promítáme. Termín bublina si půjčujeme z psychologie, kde se používá k popisu našeho chování, jako důsledku přítomnosti jiných osob v našem bezprostředním okolí. Psychologie ji využívá k popisu rozdílu našich reakcí na osoby uvnitř takové bubliny od reakcí na přítomnost osob vně bubliny.

Ideální BUBLINA POZOROVÁNÍ má tvar povrchu ideální koule. Můžeme ji ale s jistou přesností reprezentovat jako mnohostěny, které mají povrch složený ze stěn nazývaných ROVINY POZOROVÁNÍ. Nejvýhodnější se ukázalo reprezentovat BUBLINU POZOROVÁNÍ mnohostěny, jejichž stěny, tedy ROVINY POZOROVÁNÍ, tvoří identické rovnostranné trojúhelníky.