CZ_ROVINA POZOROVÁNÍ

CZ_ROVINA POZOROVÁNÍ

CZ_ROVINA POZOROVÁNÍ 20151218

ROVINA POZOROVÁNÍ je smyšlená rovina, která je kolmá na náš směr pozorování. Je to taková rovina, na kterou naše pozorování všech objektů jakoby promítáme. Jelikož pozorování můžeme obecně dělat ve všech různých směrech od nás, můžeme tuto rovinu nahradit BUBLINOU POZOROVÁNÍ, která nás jako pozorovatele kompletně obklopuje. Ideální BUBLINA POZOROVÁNÍ má tedy tvar povrchu ideální koule. Můžeme ji ale s jistou přesností reprezentovat jako mnohostěny, které mají povrch složený z ROVIN POZOROVÁNÍ. Nejvýhodnější se ukázalo reprezentovat BUBLINU POZOROVÁNÍ mnohostěny, jejichž stěny, tedy ROVINY POZOROVÁNÍ, tvoří identické rovnostranné trojúhelníky.