CZ_EXTÁZE

CZ_EXTÁZE

CZ_EXTÁZE 20200823

V modelech zakřivených homogenních prostorů s konstantním zakřivením musí vše probíhat v každém bodě stejně. Žádný bod totiž v nich nemůže být VÝJIMEČNÝ, aby v něm cokoli mohlo probíhat jinak než v ostatních bodech. A to musí platit i pro rozšiřování takových prostorů.

Nemůžeme proto uvažovat rozšiřování takových prostorů jako klasickou expanzi, která vzniká z nějakého centra a rozšiřuje svoji hranici do všech stran okolí, ale musíme jí nahradit rozšiřováním, které probíhá v každém bodě prostoru stejně. Pro odlišení jsem si dovolil na místo „expanze“ takové rozšiřování prostoru nazvat jako EXTÁZE prostoru.