CZ_VĚK VESMÍRU

CZ_VĚK VESMÍRU

CZ_VĚK VESMÍRU 20210204

Termín SVĚTELNÁ BARIERA Vesmíru SBv jsme si zavedli, abychom si vyznačili maximální vzdálenost, do které můžeme ještě pozorovat Vesmír. Uvažujeme-li, že světlo po celé dráze k nám letělo rychlostí c, odpovídá této vzdálenosti jistý časový interval, který si nazveme jako VĚK VESMÍRU, a který označím jako Vv, takže potom SBv = c·Vv.