CZ_ZÁJEM SDÍLENÝ

CZ_ZÁJEM SDÍLENÝ

CZ_ZÁJEM SDÍLENÝ 20210113

Jako VLASTNÍ ZÁJEM jsme označili důležitou obecnou charakteristiku všech živých organismů. Dojde-li k nějakému soužití v živé přírodě, dochází i ke společnému zájmu tak, aby výhody z něho mohly plynout k účastníkům celé skupiny. Z pohledu jedince je to tedy jakýsi ZÁJEM SDÍLENÝ, jelikož ho sdílíme s ostatními členy skupiny. Skupinou zde nazývám vše od dvou osob, které spolu nějak působí, pracují nebo žijí, přes rodinu, příbuzenstvo, skupiny lidí kteří se spolu identifikují, mají nebo udržují stejné tradice, obec, kraj, země nebo stát, až po malá i velká seskupení států, včetně příslušníků stejného nebo obdobného náboženství, kteří si vytvářejí církve.

Důležitý je ovšem vztah mezi VLASTNÍM ZÁJMEM a ZÁJMEM SDÍLENÝM. Ten vztah může být dobře pozorovatelný, ale někdy i skrývaný nebo dokonce maskovaný. Oba zájmy mohou působit spolu v harmonii, takže se tím jejich účinek zesiluje. Ovšem mohou si taky navzájem dokonce vadit, jeden stát proti druhému. Někdy se VLASTNÍ ZÁJEM jednotlivce nebo skupiny lidí i schovává, maskuje a vydává nebo nahrazuje obecným ZÁJMEM SDÍLENÝM všemi, který se potom jim začne vnucovat někdy i proti jejich skutečnému VLASTNÍMU ZÁJMU.